BACK2DEF
Alles over...
>
>
>
>
>
>
>
>
>
 

Logon

Introductie op het hoofdstuk 4

> Johannes 7:38-39

‘Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (...) Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen.’
 

> 1 Korintiërs 6:19

‘uw lichaam [is] een tempel van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God.’
 

> Galaten 5:22

‘De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.’
 


 


 

> Vraag 60. Wat zegt het Oude Testament over de heilige Geest?

.

> Vraag 61. Is de heilige Geest méér dan een ‘kracht/energie’,
spacereen ‘uitstraling’ van God?

.

> Vraag 62. Is de heilige Geest God?

.

> Vraag 63. Hoe moet je je de heilige Geest voorstellen?

.

> Vraag 64. Wat is het werk van de heilige Geest in de wereld?

.

> Vraag 65. Wat is de relatie tussen de heilige Geest en de bijbel?

.

> Vraag 66. Wat is het werk van de heilige Geest in de gelovige?

.

> Vraag 67. Wat is de doop in de Geest?

.

> Vraag 68. Wanneer gebeurt de doop in de Geest en is het eenmalig?

.

> Vraag 69. Wat is het verschil tussen de doop in de Geest
spaceren de vervulling met de Geest?

.

> Vraag 70. Wat merk je concreet van het werk van de
spacerheilige Geest in je leven?

.

> Vraag 71. Wat zijn de gaven van de heilige Geest?

.

> Vraag 72. Als de heilige Geest God is, kan een mens
spacerhem dan tegenhouden?

.

> OEFENING 9

.

> OEFENING 10

.

> OEFENING 11

.

 


Reacties


< Reactie van: >


bijbel /// Vader /// Jezus /// Geest /// mens /// verlossing /// kerk /// engelen&demonen /// toekomst /// home /// deze site /// het evangelie /// jouw reactie /// superboeken /// superlinks