Alles over...


Welkom!


Lees recensies van 'Wat & Waarom ik geloof'
Sommige jongeren worden al slaperig wanneer ze het woordje ‘catechisatie’ of ‘Bijbelstudie’ horen. Tienerleiders doen hard hun best om het geloof over te dragen aan de volgende generatie, maar jammer genoeg is het soms nogal karig wat jongeren meekrijgen. Jongerenwerkers en godsdienstleraren beseffen al te goed dat in onze huidige snelle cultuur en internetwereld informatieverwerking heel anders plaats heeft, maar het ontbreekt hun vaak aan materiaal om hierbij aan te sluiten. Het is dan ook mooi om te zien hoe een oud-student van de ETF zijn theologische kennis heeft geïntegreerd met een didactische aanpak. Als docent jongerenwerk aan de Christelijke Hogeschool De Wittenberg is Martin Tensen de geschikte persoon om dit soort catecheseboek te schrijven. Het eerste wat opvalt zijn de levendige kleuren en de creatieve vormgeving. Ik heb dogmatiek nog nooit zo zien flitsen! Het ‘Wat & Waarom ik geloof’ is een  breed opgezet tekstboek dat bijna alle belangrijke onderwerpen uit de christelijke geloofsleer of dogmatiek heel systematisch en vooral duidelijk Bijbels bespreekt. Het boek is duidelijk Bijbelgetrouw maar wordt gekenmerkt door een heel open sfeer. De jongere mag dus twijfelen en worstelen met de grote thema’s van ons geloof. Zij wordt uitgenodigd om deel te hebben aan een avontuur van geloofsverkenning. Het boek neemt hier met zijn bijna vierhonderd pagina’s en toch beknopte schrijfstijl ook de nodige ruimte voor. De jongeren worden met hun vragen heel serieus genomen en al het kinderlijke wordt achterwege gelaten. Je zou zelfs hopen dat volwassenen met hetzelfde open vizier hun geloof zo zouden onderzoeken. Dit boek kan zowel als naslagwerk dienen of als programmaboek voor jongerenwerk over meerdere jaren en godsdienstonderwijs aan een middelbare school. Het boek benoemt enorm veel Bijbelteksten, maar zorgt ook voor allerlei verwerkingsprocessen via illustraties, citaten, werkopdrachten, rollenspel, discussiepunten en maar liefst 160 verdiepingsvragen. Wanneer de leraar evenveel creativiteit aan de dag legt als de auteur dan zal de impact groot zijn. Als docent inleiding christelijke geloofsleer zie ik uit naar de komende studenten die eerst dit boek in hun jongerengroep hebben verwerkt. Ze zullen met een gedegen Bijbelkennis en met een goed begrip waarom ze wat geloven de studie aan de ETF aanvangen.
Dr. Patrick Nullens in de nieuwsbrief van de Evangelische Theologische Faculteit, juni 2007

Een moderne catechismus voor jongeren die niet met de mode van vlot en oppervlakkig mee gaat, maar vragen van de jeugd in ieder geval serieus neemt: orthodox christelijk, niet belerend, wel een berg informatie waarin ook de klassieke geloofsleer en kerkgeschiedenis helder aan de orde komen. Heikele punten als schepping of evolutie worden vooral in discussievorm aan de orde gesteld. 
Centraal Weekblad, 6 juli 2007

Nog een steengoeie recensie!
Een degelijke opzet vanuit de hoofdthema's uit de systematische theologie; maar wel op een manier die helemaal past bij jongeren. De prikkelende vragen zijn de vragen van jongeren zelf: Als God liefde is, waarom moest er dan bloed vloeien? Hoe zit het met lichamelijke genezing?, Bestaat de hel echt? Zo weet de schrijver diepe theologische vragen te verbinden met de leefwereld van jongeren. Ook de kleurrijke en speelse lay-out en het heldere taalgebruik van Tensen dragen daartoe bij.
Het is meer een boek met vragen dan met pasklare antwoorden, omdat de schrijver wil dat jongeren zelf leren nadenken over wat, maar nog meer waarom, ze geloven. Het zelf laten ontdekken en zelf leren verwoorden van hun geloof maakt dat het doorwerken van Wat en waarom ik geloof een enorme en blijvende impact kan hebben op jongeren. Dit boek is een aanrader voor catechisatiegroepen en jongerengespreksgroepen uit de breedte van orthodox-christelijk Nederland, maar ook voor mensen die zich persoonlijk willen verdiepen in wat en waarom ze geloven.
Idea, gemeenteopbouwblad van de Evangelische Alliantie, augustus 2007